KONTINGENT

KONTINGENT FOR SUNDERVED SKYTTEFORENING

Under 18 år ved sæson start er prisen 275,- kr. pr. år.
Over 18 år ved sæson sæson start er prisen 550,- kr. pr.  år.
Kontingent for passive medlemmer, 55,- kr. pr. år.

Helårskontingent løber fra den 1. oktober til den 30. september.
Ved indmeldelse efter december betales ½ kontingent.

Nye skytter må skyde 3 serier inden der skal tegnes medlemskab, husk at udfylde et gæstekort.

For at der kan søges transporttilladelse, kræves der at, der som minimum er betalt for et støttemedlemsskab.

VÅBENPÅTEGNING
For skytter der har våbenpåtegning, gælder at de aldrig må være i kontingent restance og at samtlige våben der er registreret i Sundeved Skytteforening, skal fremvises ved det årlige våbeneftersyn, der foregår i november måned efter nærmere aftale/opslag i foreningen. Misligholdelse af ovenstående, vil uden videre varsel medføre tilbagekaldelse af våbenpåtegning.

SUNDEVED

SKYTTEFORENING

 

Hjemmeside udarbejdet af