KONTIGENT

KONTIGENT FOR SUNDERVED SKYTTEFORENING

Kontingent for medlemmer født fra år 2001 og frem, 275,- kr. pr. år

Kontingent for medlemmer født til og med år 2000, 550,- kr. pr. år.

Kontingent for passive medlemmer, 55,- kr. pr. år.

Helårskontingent løber fra den 1. oktober til den 30. september.

Ved indmeldelse efter 31.01.2019 betales ½ kontingent.

Nye skytter må skyde 3 serier inden der skal tegnes medlemskab, husk at udfylde et gæstekort.

For at der kan søges transporttilladelse, kræves der at, der som minimum er betalt for et støttemedlemsskab.

VÅBENPÅTEGNING
For skytter der har våbenpåtegning, gælder at de aldrig må være i kontingent restance og at samtlige våben der er registreret i Sundeved Skytteforening, skal fremvises ved det årlige våbeneftersyn, der foregår i november måned efter nærmere aftale/opslag i foreningen. Misligholdelse af ovenstående, vil uden videre varsel medføre tilbagekaldelse af våbenpåtegning.

SUNDEVED

SKYTTEFORENING

 

Hjemmeside udarbejdet af