Generalforsamling i Sundeved Skytteforening Den 6 februar 2020 Kl. 19.00 I klubbens lokaler

Dagsorden

 • Valg af dirigent. Bestyrelsen forslår Lars Nielsen
 • Aflæggelse Bestyrelsens årsberetning
 • Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
  Regnskab vil blive udleveret ved ankomst
 • Fremlæggelse af bestyrelsens planer og budget for år 2020
 • Behandling af indkomne forslag Forslag skal sendes til formand Tina Aarhus senest d. 27 Januar 2020 på mail. tina.regnbuen@gmail.com
 • Fastsættelse af kontingent
 • Valg af:
  • Formand / Kasserer På valg: Formand: Tina Aarhus – genopstiller ikke
  • På valg: Kasserer Claus Lindegaard – genopstiller ikke
  • Bestyrelsesmedlemmer På valg: Der er ingen på valg
  • Suppleant På valg: Jens Christiansen¨
  • Revisor På valg: Finn Christensen – genopstiller ikke
 • Eventuelt