Generalforsamling i Sundeved Skytteforening Den 24. februar 2022 Kl. 19.00 I klubbens lokaler

Dagsorden 

 1. Valg af dirigent.
 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning ved formand, og pistol udvalg, sponsorer udvalg.
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 4. Fremlæggelse af bestyrelsens planer og budget for det kommende år.
 5. Behandling af forslag. forslag skal sendes til formand Anders Ottobrøker senest den 12. februar 2022 på mail sundevedskytte@gmail.com
 6. Fastsættelse af kontingent.
 7. Valg af: 
  Formand på valg 2023
  Bestyrelsesmedlemmer på valg Lis Christensen ”ønsker genvalg” Søren Espersen ”ønsker genvalg”
  Bestyrelsessuppleant. på valg Jan Christensen ”ønsker genvalg”
  Revisor på valg er Mads Bomberg ”ikke ønsker genvalg” 
 8.  Eventuelt